70 20 21 80 - info@bojesenbilsyn.dk

Tempo 100-godkendelse

tempo100

Tempo 100 godkendelsen gør det muligt at køre 100 km/t med trailer eller campingvogn på motorvejen. For at blive godkendt skal man dog opfylde en række krav. Bojesen Bilsyn kan hjælpe dig, som ønsker at benytte Tempo 100 i Danmark og / eller Tyskland.

Bekendtgørelsen vedr. Tempo 100 trådte officielt i kraft d. 1. juli 2016 og er interessant for dig, som kører med campingvogn eller andre påhængskøretøjer på de danske og / eller tyske motorveje.

Tempo 100 i Danmark og Tyskland

Ønsker du at blive godkendt til Tempo 100 kørsel, så skal du være bekendt med, at det er nødvendigt at søge to selvstændige tilladelser, hvis du vil køre i både Danmark og Tyskland. Færdselsstyrelsen er i øjeblikket i dialog med de tyske myndigheder om en mulig samarbejdsaftale, så du fremadrettet kan nøjes med én godkendelse, som gælder i begge lande. Foreløbigt er det dog nødvendigt at søge to tilladelser. Det vides ikke, hvornår dette bliver afklaret.

Uanset om du søger tilladelse i det ene eller andet land, så skal din campingvogn kontrolleres på en række områder. For at blive godkendt skal alle de opstillede krav godkendes uden anmærkninger af nogen art. Vi har bemyndigelse til at kontrollere og godkende både campingvogne, påhængsvogne og diverse påhængsredskaber.

Krav om syn gælder for alle påhængskøretøjer med en totalvægt på 750 kg. eller derover.

Tysk Tempo 100 undersøgelse – Dette kontrollerer vi

Bojesen Bilsyn driver en lang række synshaller, hvor vi ikke blot udfører traditionelle bilsyn. Vi foretager også Tempo 100 undersøgelser efter gældende lovgivning. Ved denne undersøgelse kontrollerer vi på følgende:

  • Stelnummer
  • Støddæmpere (hvis krævet)
  • Dæk (må ikke være mere end 6 år gamle)
  • Dækkenes belastningstal (skal stemme overens med køretøjets akseltryk)
  • Dækkenes hastighedsmærkning
  • ISO-godkendt stabiliseringsanordning (hvis krævet)
  • Køretøjets egnethed (er det egnet til at køre 100 km/t?)
  • Det trækkende køretøjs tilladte vægt

Skulle der mod forventning være anmærkninger i forbindelse med undersøgelsen, så skal der rettes op på dette, inden køretøjet kan blive godkendt. Vi gør dig naturligvis bekendt med eventuelle fejl og mangler, hvis der skulle være noget at komme efter.

Tempo 100 undersøgelse – Dette kontrollerer vi

En Dansk tempo 100 godkendelse består i et almindeligt registreringssyn samt en kontrol påhængskøretøjets egnethed ligesom en tysk tilladelse.

For at kunne anvende Tempo 100 er det ikke nok at få kontrolleret og godkendt campingvognen. Det er også påkrævet, at man møder op til et periodisk syn hvert andet år. (OBS Alene køretøjer over 750kg totalvægt) Dette kan vi selvfølgelig også hjælpe med. Du kan booke tid til det rutinemæssige syn via vores hjemmeside. I første omgang kan du undersøge, hvilke af vores mange afdelinger som ligger tættest på dig.

Periodesyn hvert andet år

For at kunne anvende Tempo 100 er det ikke nok at få kontrolleret og godkendt campingvognen. Det er også påkrævet, at man møder op til et periodisk syn hvert andet år. Dette kan vi selvfølgelig også hjælpe med. Du kan booke tid til det rutinemæssige syn via vores hjemmeside. I første omgang kan du undersøge, hvilke af vores mange afdelinger som ligger tættest på dig.

Krav til det trækkende køretøj

Det trækkende køretøj – typisk en bil – skal også opfylde en række formelle krav. Disse kan du danne dig et overblik over nedenfor:

  • Køretøjet skal være forsynet med ABS-bremser
  • Køretøjets vægt skal som minimum svare til vognens tilladte akseltryk

Tempo 100 godkendelsesattesten skal altid medbringes

Når du har fået godkendt din campingvogn i henhold til Tempo 100 bekendtgørelsen, er det alfa og omega, at du husker at medbringe godkendelsesattesten. Den skal optimalt set ligge i bilen, så den altid kan findes frem og fremvises ved rutinekontrol e.l. Attesten skal medbringes, hvad enten man kører i Danmark eller Tyskland. Har du yderligere spørgsmål, så kontakt os via telefon eller mail.